معنی من

من معنی گم شده ی تاریخم که در صفحه ای کوچک خلاصه شده ام

دی 87
5 پست
آذر 87
25 پست
آبان 87
10 پست
معنا
1 پست
معنی
1 پست