هدف من

هدف من چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تکرار تکرارها!!!!!!!!! همه روزی می آیند، روزی میخندند، روزی می گریند و روزی دل می سپارند و روزی تنها می شوند و روزهایی را با تنهایی سپری میکنند و همه تکرار میشوند تا تکرار آخر و مرگ میرسد و همه چه راضی چه ناراضی سوگند تلخ این پایان را سر میکشند. چرا ما اینقدر تکراری ایم!؟!؟!؟!؟!؟!؟! نمیخوام باز تکرار ها را تکرار کنم. میخوام از چیزی بنویسم که تکرارش لذت بخش، امیدوار کننده و زیباست.(؟!؟!؟!؟!؟!) چیزی که تکرارش بوی تازگی میدهد!!!!!!!!!!!! عشق!

/ 3 نظر / 13 بازدید
رمیصا

سلام آفرین وبلاگ جالبیست لذت بردم.کاش ادامه دهید.راستی این کلمات احساسات واقعی تست . اگر باشد عجیب است. بعدا خواهم گفت.........!

الهه

دل نوشته[گل] کاش میدانستم یار تنهایی من کی مرا میبرد از یاد کی فراموش میکند آن گامها که به تمنای وجدش میسپردم به خاک به نگاه ژر غرورش میسپردم به یاد کاش میدانستم کی مرا میبرد از یاد[گل]

الهه

چرا این احساسات از نظرت عجیبه عزیزم؟[سوال] منتظر جوابت هستم[ماچ]