چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چرا هیچ گاه نمی توانم خنده ی اطرافیانم را به خود لذت بخش ببینم؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟ چرا خود را بیشتر دوست دارم؟ مگر هدف من چیست؟ آیا جز اینکه صدای شادی را در جهان پخش کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آیا حقیقت وجود من عصاره ی زندگی بخشیدن نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آیا عمر من فقط از آن من است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آیا چرا هایم سرزنشزاست؟ یا من درد مندانه به خودی ام می نگرم؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟ آیا مرا برای نا رضایتی به جهان آورده اند؟؟؟؟؟؟؟؟ آیا ودیعه را بی هوده به من داده اند؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟ به راستی من به کجا میروم؟؟؟؟؟ چرا بی هوده میروم؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟

/ 0 نظر / 12 بازدید